Arbeidsplattformer

Våre skreddersydde mobile arbeidsplattformer sikrer trygg tilgang i høyden. Våre løsninger er robuste, fleksible og designet for individuelle behov.

Tilpassede arbeidsplattformer

I mange bransjer er det uunngåelig å jobbe i høyden, og det kan være en utfordring å tilby trygg tilgang for ansatte på arbeidsplattformer. Tilgangsplattformer gir en effektiv løsning for å møte disse utfordringene.

Unisystemer har ekspertisen til å levere skreddersydde mobile arbeidsplattformer som er designet for å imøtekomme individuelle behov og sikre sikker tilgang. Dette inkluderer oppgaver som vedlikehold av kjøretøy som busser og tog, samt tilgang til maskineri.

Våre skreddersydde mobile arbeidsplattformer kan konstrueres med en høyde på opptil 3 meter, og vi kan til og med tilpasse dem for enda høyere plattformer ved å legge til ekstra støttearmer. Våre systemer er konstruert med bruk av Kee Lite-aluminium eller Kee Klamp-beslag, som garanterer en fleksibel, slitesterk og solid arbeidsplattform som møter dine behov.

Skreddersydde plattformer for sikker tilgang, designet for dine spesifikke behov

Hold dine ansatte trygge

Som arbeidsgiver har du en omsorgsplikt for å holde dine arbeidere trygge. Våre skreddersydde tilgangs-plattformer lar dine ansatte jobbe i riktig høyde, eliminerer fallfare og muliggjør høyere produktivitet og forbedret effektivitet.

Beskytt dine eiendeler

Vi forstår at våre trygge tilgangsløsninger må fungere på og rundt ofte svært tekniske og kostbare deler av utstyret. Derfor har plattformene våre innebygde funksjoner som sikrer at eiendelene dine alltid er beskyttet.

Få fart på vedlikehold og produksjon

Å gi personellet det riktige utstyret med sikker tilgang, designet spesielt for jobben som skal utføres, vil forkorte tiden det tar å fullføre vedlikeholds- og produksjonsaktiviteter.

Spesifiser din egen skreddersydde tilgangsplattform

Unisystemer jobber tett med sine kunder. Våre kunders behov styrer designprosessen, og sikrer at vi leverer den beste, sikre tilgangsløsningen skreddersydd til dine helt spesifikke krav.

Funksjoner for tilgangsplattformer

Ulike alternativer tilgjengelig

Våre arbeidsplattformer er laget av aluminium eller galvanisert stål. Disse materialene er korrosjonsbestandige, så de vil ikke ruste. De vil egne seg for utendørs og innendørs bruk.

Modularitet med fleksibilitet

Alle plattformer leveres med tegninger som tydelig viser hvordan plattformen skal monteres. Noen mindre plattformer vil bli levert ferdig montert og vil kun kreve kontroll før bruk på stedet.

Samsvar med anerkjente standarder

Hver plattform er i tråd med relevante standarder som EN 1004:2004 eller BS 1139-6:2005 eller PAS 250 og gir en CAD-tegning med hvert tilbud for å la kundene visualisere den foreslåtte løsningen.

Vi dekker dine forventninger

Våre skreddersydde mobile plattformer kan tilpasses for å møte dine krav. De kan pulverlakkeres i valgfri RAL-farge og vi kan inkludere andre sikkerhetsfunksjoner som rekkverk eller sikkerhetsporter.

Alternativer for montering

Kun forsyning

Våre plattformer er enkle å transportere og raske å montere. Ingen sveising eller boring nødvendig. Dette eliminerer behovet for varmearbeidstillatelser og sparer installasjonskostnader.

Full installasjon

Unisystemer gir en profesjonell prosess fra start til slutt. Vårt team kan tilby en komplett løsning fra teknisk rådgivning, undersøkelse på stedet, levering og installasjon.

Arbeidsplattformene er designet og testet for å overholde industristandarder

  • EN: 14122 del 1 – 4 Maskinsikkerhet – Permanent middel for tilgang til maskineri
  • EN 1004:2004 Mobile adkomst- og arbeidstårn laget av prefabrikkerte elementer
  • EN 5395: Del 3: 1985 Trapper, stiger og gangveier

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team