Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen har aldri vært viktigere. Med økende antall installerte solcelleanlegg blir behovet for å beskytte arbeidere mot potensielle fallulykker stadig mer nødvendig, både ved montering og vedlikehold av solceller. 

Kollektiv beskyttelse

Unisystemer tilbyr Kee Guard® Premium takrekkverk som en kollektiv sikring. Dette frittstående rekkverket blir installert langs takkanten med stolper, hånd- og knelist, samt plassbesparende motvekter, og gir fallsikring uten å måtte penetrere takmembranen.

Det kan monteres på alle tak med en helning på opptil 5 grader, og det gir en høy grad av sikkerhet under arbeid med solcelleinstallasjonen. 

Et betydelig faremoment

Montering, vedlikehold og reparasjon av solcelleanlegg på flate tak utgjør betydelige faremomenter. De mest vanlige årsakene til ulykker under takarbeid inkluderer fall fra takets kanter – hvor den svevende kanten spiller en avgjørende rolle – fall gjennom takflater uten gjennombrudd, gjennom takåpninger og gjennom takvinduer samt andre lysåpninger.

Men utfordringene stopper ikke ved monteringen av solcelleanlegget; vedlikehold er en like viktig del. Solcelleanlegg må jevnlig inspiseres og vedlikeholdes, og dette kan kreve at arbeidere beveger seg over flate eller skrå takflater.

Sikker installasjon og vedlikehold av solcelleanlegg på flate tak

Økende antall bedrifter og private husholdninger tar i bruk solenergi som strømkilde. Satsingen på solcelleanlegg påvirker ikke bare energimarkedet, men også ulykker og arbeidssikkerhet. Bransjeorganisasjoner advarer om at solcelleanlegg utgjør en risiko som ikke må undervurderes. Dette skyldes at installasjon og påfølgende vedlikehold av solcelleanlegg, enten de er plassert på skrå eller flate tak, ikke er uten farer.

Solcelleteknikere og vedlikeholdsarbeidere arbeider vanligvis i stor høyde og på ustabile underlag, noe som øker risikoen for fallulykker eller til og med gjennomfall.

Fallsikring for solcellepaneler på flate tak

Individuell eller kollektiv fallsikring spiller en avgjørende rolle for å minimere risikoene knyttet til montering av solcelleanlegg på flate tak. Valg av riktig løsning avhenger av den spesifikke situasjonen. Før igangsetting av installasjonen, er det avgjørende å gjennomføre en grundig risikovurdering for å identifisere potensielle farer og deretter utarbeide passende beskyttelsestiltak.

For å sikre trygt arbeid rundt solcellepaneler på flate tak, er etablering av adekvate adkomstveier og arbeidsplattformer nødvendig. Dette kan omfatte elementer som stiger, gangveier og rekkverk.

Potensielle risikoer ved montering av solcelleanlegg på flate tak

Bruken av takområder for solcelleinstallasjoner begrenser arbeidernes trygge arbeidsområde, noe som resulterer i betydelig redusert bevegelsesfrihet.

Vedlikeholdspersonell befinner seg ofte nær takvinduer og taktilgangspunkter, og dette begrenser deres rom for bevegelse og øker risikoen for å snuble eller trå feil. Taket kan også by på en rekke hindringer som kabler og festeanordninger nødvendige for driften av solcelleanlegget. Derfor er implementering av passende fallsikringstiltak av essensiell betydning. Disse tiltakene bør være en integrert del av planleggingsprosessen fra begynnelsen av, for å unngå kostbar ettermontering senere.

Arbeidshelse og sikkerhet på taket er ikke lenger en valgfri luksus, men en forpliktelse.

Fallsikring i solcellebransjen

Enkel installasjon

Ingen sveising påkrevd. Dette eliminerer behovet for arbeidstillatelser for varmt arbeid. Det eneste som trengs for å feste konstruksjonsklemmene til røret, er en unbrakonøkkel.

Solid løsning

Barrieresystemene varer i årtier og tåler tøffe miljøforhold. Komponentene er varmforsinket og overholder standardene BS EN ISO 1461 og TUV.

Kostnadseffektivt

Rask og enkel konstruksjon av bakkebaserte sikringsbarriereløsninger reduserer installasjonskostnadene

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team