Gangveisystemer for taket

Kee Walk – Den ultimative løsningen for trygg tilgang til takområder. Beskytt dine ansatte og taket ditt med vårt pålitelige gangbanesystem.

Beskytter mennesker

Kee Walk er et sklisikkert, flatt gangveisystem for tak, designet for vedlikeholdspersonell og andre med tilgang til taket. Det er en ideell løsning for sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det hever gangflaten og beskytter taket mot skader fra gangtrafikk.

Kee Walk er designet for bruk på ståfalstak, komposittak, metalltak, membrantak og trapesformede takstrukturer.

Takgangvei for flate tak, hvelvede tak og skråtak

Kee Walk gir en tydelig og sikker avgrenset gangrute, som også beskytter taket mot unødig skade.

Modulær, fleksibel løsning for taket

Modulære trinn og tverrseksjoner gir sikker tilgang på praktisk talt alle takkonfigurasjoner, inkludert skråtak med en vinkel på opptil 35°.

Gangveisystemet for tak kan være frittstående eller festet i taktekkingen og har en åpen trinnløsning som sikrer at vannet renner bort.

Legg til et rekkverk for kollektiv sikring

Kee Walk har en modulær utforming og kan enkelt utstyres med ekstra sikringsrekkverk. Dette kan installeres på en av sidene av gangveien eller på begge sider.

Når det er montert rekkverk på begge sider, kan Kee Walk brukes som en kollektiv fallsikringsløsning. Brukere trenger ingen spesialopplæring for å bruke gangbanen når rekkverk er montert. De får tilgang til gangbanen ved å bruke standard personlig verneutstyr uten spesialkrav.

Gangbaner beskytter personell mot fallrisiko

Kee Walk kan brukes sammen med redningstau, som for eksempel våre KeeLine system, eller med et integrert rekkverk for kollektiv sikring.

Kee Walk med rekkverk beskytter personell som eksponeres for ubeskyttede kanter eller gangbaner, uten behov for fallsikringsutstyr. Det ledende kollektive gangveisystemet for sikker tilgang på tak.

Enkel installasjon

Ingen sveising påkrevd. Dette eliminerer behovet for arbeidstillatelser for varmt arbeid. Det eneste som trengs for å feste konstruksjonsklemmene til røret, er en unbrakonøkkel.

Solid løsning

Barrieresystemene varer i årtier og tåler tøffe miljøforhold. Komponentene er varmforsinket og overholder standardene BS EN ISO 1461 og TUV.

Kostnadseffektivt

Rask og enkel konstruksjon av bakkebaserte sikringsbarriereløsninger reduserer installasjonskostnadene

Noen eksempler på bruk av Kee Walk gangsystemer

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team