Kee Access® - modulære tilgangsramper

Modulære tilgjengelighetsramper 

Kee Access® har alt du trenger

Kee Access®-ramper gir arkitekter, anleggsledere og byggherre muligheten til å implementere trygg og barrierefri tilgang. Det modulære rampesystemet er ikke bare en enorm avlastning for rullestolbrukere, men forenkler også adkomst med barnevogner og annet transportutstyr.

Stål, tre, betong og aluminium er velkjente materialer for adkomstramper. Alle har sine fordeler og ulemper. Imidlertid er Kee Klamp®-beslagene et levedyktig alternativ: galvanisert til en industristandard. Dette er en grunnleggende del av vår adkomstrampeløsning.

Fordeler

Utforming av Kee Access® ramper

I Norge er 1200mm et generelt tall som gjelder bredden på en rampe. Dette gjelder den tilgjengelige plassen på en rampe, unna alle dørsvingbaner.

Dette gjelder også plassen som er tilgjengelig på øverste repos, fri for dørsving.

For lengre avstander og retningsendringer må du installere en mellomplattform.

Hver gang en rampe endrer retning, må det monteres et mellomrepos på minst 150 cm lengde for en total rampelengde på 600 cm eller mer.

Du må ha en rampe med riktig skråning

Regelen er; jo mindre helling jo enklere tilgang. Reglene for maksimum skråning varierer i henhold til hvor rampen er installert.

Her er en grunnleggende retningslinje*:
Offentlig tilgang: 1:15
Boligtilgang: 1:12

* Dette er en forenklet veiledning. Forskriftene har mer nyanserte krav avhengig av lengden på rampen mellom reposet.

Levering og montering

Siden rampesystemet hovedsakelig er bygget av våre Kee Klamp®-rørkoblinger, er produktet tilgjengelig på lager. Når bestillingen er mottatt, vil levering skje innen 1-2 uker. En enkel rampe kan monteres på en dag, mens mer komplekse strukturer kan ta opptil en uke å montere.

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team