Kee Klamp® - barrierefri konstruksjonsklemmer

Kee Klamp® barrierefri konstruksjonsklemmer gir en universelt utformet løsning som gjør det enkelt å skape tilgjengelige rekkverk og barrierer som oppfyller DDA-kravene.

Rekkverk for personer med nedsatt funksjonsevne

Kee Klamp® barrierefri rekkverksklemmer er spesielt designet for å bygge rekkverk med en kontinuerlig glatt håndløper. Rekkverket vil oppfylle aktuelle standarder og forskrifter som gjelder for universell utforming av bygninger.

Kee Klamp®-barrierefri serien produseres av varmforsinket støpejern og er utviklet for å bidra til å tilfredsstille kravene til rekkverk ved universell utforming av bygninger. Våre komponenter er designet for å gi et jevnt og kontinuerlig rekkverk som ikke er kaldt å berøre og som overholder lovgivning som dekker tilgang for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til kravene til universell utforming må det gjøres rimelige tilpasninger til offentlige og kommersielle virksomheter for å overvinne fysiske barrierer som hindrer funksjonshemmedes tilgang. Byggeforskriftene anbefaler en utvendig diameter rørstørrelse for installasjoner mellom 40 mm – 45 mm. Kee Klamp®-barrierefri komponenter er spesielt designet for å gi et glatt rekkverk med størrelse 7 rør (utvendig diameter 42,4 mm) som sikrer kompatibilitet med forskriftene.

Unisystemer kan levere rør og klemmer pulverlakkert i alle RAL-farger. Polyesterpulverlakk er anerkjent for å tilfredsstille kravene for denne type rekkverk. Det brede fargespekteret tilbyr en rekke visuelle fargekontrastalternativer, og pulverlakkering gjør at rekkverket ikke føles kaldt å ta på.

Kee Klamp®-barrierefri serien inneholder totalt nitten spesialbeslag og leveres med allsidighet, enkelhet og installasjonshastighet i tankene. Disse beslagene er ideelle som en ettermonteringsløsning, fordi serien inkluderer et “Add-on” offset-beslag som gjør det mulig å ettermontere en håndløper på eksisterende rekkverk.

Egenskaper og fordeler med Kee Klamp® barrierefri rekkverksklemmer

DDA-kompatibelt rekkverk

Kee Klamp® barrierefri rekkverksklemmer er konstruert i henhold til den britiske «Disability Discrimination Act». For å finne ut mer om prinsippene for DDA og en trinnvis veiledning for hvordan du installerer et kompatibelt rekkverk med Kee Klamp® barrierefri rekkverksklemmer, besøk vår katalogside og last ned guide til DDA-rekkverk, inkludert håndløper.

Prosjektservice
Unisystemer kan hjelpe deg med alle aspekter av et prosjekt, inkludert gratis teknisk assistanse, befaring og installasjon.

La oss snakke om ditt neste prosjekt:

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team