Kee Klamp Konstruksjonsklemmer

Kee Klamp konstruksjonsklemmer gir en enkel og robust løsning for å bygge sikre rekkverk, gjerder og strukturer uten behov for sveising. 

Siden 1934 har Kee Safety Ltd hatt som målsetting å levere en allsidig, fleksibel og varig metode for å bygge rørkonstruksjoner. Kee Klamp konstruksjonsklemmer har vært på det norske markedet siden 1953, og det har i alle år vært det foretrukne byggesystemet for dette formålet. Unisystemer kan føre sin historie tilbake til introduksjonen av Kee Klamp.

Varmforsinkede stålkomponenter

Stålrør er en velkjent, pålitelig strukturell komponent. De har stor styrke, har ingen skarpe kanter og er lett tilgjengelige overalt. Utfordringen med å bruke rør i konstruksjoner er sammenføyning i knutepunktene. Benyttes gjenging må rørene leveres i nøyaktige lengder som resulterer i null fleksibilitet under installasjonen. Sveising er en arbeidsintensiv prosess som krever fagarbeidere og spesialutstyr.

Svaret er KEE KLAMP konstruksjonsklemmer! Prinsippet er enkelt og svært effektivt: Bruk komponenter som kan tres på rørene uten behandling av rørendene for å bygge en fleksibel og solid rørkonstruksjon.

Egenskaper og fordeler med Kee Klamp-systemet

Kee Klamp® Konstruksjonsklemmer

Prinsippet bak KEE KLAMP konstruksjonsklemmer danner grunnlaget for det mest allsidige byggesystemet for rørsystemer som er tilgjengelig. Det finnes en lang rekke forskjellige klemmer som resulterer i at systemet kan benyttes til en lang rekke applikasjoner. Det er i sannhet bare fantasien som setter grenser for bruksområdene!

KEE KLAMP konstruksjonsklemmer er produsert av varmforsinket adusergods I henhold til kravene i BS EN 1562 & 1563. Klemmene produseres i opptil 7 forskjellige størrelser tilpasset rørdimensjoner fra 17.5 mm til 60.3 mm. Settskruer festes med en sekskantnøkkel for å låse klemmen til røret. Settskruene produseres av herdet stål, og er gitt en korrosjonsbeskyttende overflatebehandling med KEE KOAT. Som et alternativ i spesielt korrosive miljøer tilbys klemmene også med syrefaste settskruer.

En KEE KLAMP konstruksjonsklemme (størrelse 5 til 9) bærer en aksiell last på 900 kg pr settskrue ved et tiltrekningsmoment på 39 Nm med en sikkerhetsfaktor på 2:1..

Kee Klamp® benyttes blant annet til:

Bare fantasien setter grenser!

Unisystemer hjelper deg med dine prosjekter

Vi kan tilby bistand med dimensjonering og uttak til ditt prosjekt. Vi kommer gjerne på befaring og kan også montere våre produkter.

Kee Klamp konstruksjonsklemmer - Produkter

La oss snakke om ditt neste prosjekt:

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team