Kee Line Vaiersystem

Energiabsorberende livlinesystem egnet for bruk på tak, i himling og på andre konstruksjoner.

Fallsikringssystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse, skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet seg ut som en pålitelig løsning. Designet sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på ulike taktyper. Med vekt på sikkerhet og samsvar integreres dette systemet sømløst i sikkerhetsprotokollene dine.

Kee Line® horisontale livlinesystem handler ikke bare om sikkerhet; det handler også om operasjonell effektivitet. Ved å legge til rette for enkel og sikker bevegelse over hustak, øker den produktiviteten samtidig som den opprettholder de høyeste sikkerhetsstandardene. 

Enkelt design

Frihet til å jobbe. Sikkert festet. Kee Line horisontale livline-system er utformet for å gi arbeidere bevegelsesfrihet på taket samtidig som det er sikkert festet til den horisontale livline til enhver tid.

Pålitelig ytelse

Testet og klarert. Kee Line horisontal livline har blitt grundig testet på bygde tak og godkjent av tredjeparts sikkerhetsvalidering.

Enkel integrasjon

Konfigurert for å passe. Kee Line horisontal livline har blitt konstruert for flere taktyper og kan utformes for å imøtekomme forskjellige bygningsformer.

Kostnadseffektiv

Smart personlig fallsikring. Kee Line® horisontale livlinesystem er et fleksibelt, kostnadseffektivt alternativ for arbeid i høyden.

Membrantak

Kee Line har en av de få stående stolpene som kan værsikres med standard rørdetaljer.

Metallplatetak

Ved å bruke samme utvalg av braketter som standard taksystemer, kan Kee Line installeres raskt og enkelt på stående sømtak.

Strukturelle tak

Kee Line strukturelle stolper kan brukes til å feste tilbake direkte til bygningens ramme. Disse godt bygde, kraftige ankrene kan sveises til, vikles rundt eller klemmes fast på underliggende bjelkekonstruksjoner. De kan også monteres direkte på betong.

Overhead

Gir personlig beskyttelse for opptil to brukere. Lifeline-systemet er montert rett over brukeren for oppgaver inkludert overhead krantilgang, kjøretøylasting, maskin- og bygningsvedlikehold, rengjøring og tilgang.

Strukturer

Kee Line for Structures gir de horisontale livlinekomponentene for å tillate montering direkte på betong, stål, murstein eller murverk, enten i horisontal eller overliggende applikasjon.

Ikke-penetrerende

Kee Anchor kan skape en permanent livline på et tak uten å trenge gjennom takkonstruksjonen. Hver av wirestolpene er koblet til en vektet struktur som holder brukeren sikker ved et fall.

Egenskapene til Kee Line

Maksimal spenn

Maksimalt spenn på 12 meter, dette tillater 3 brukere samtidig

Korrosjonsbestandig

En kombinasjon av galvaniserte og rustfrie stålkomponenter sikrer lang levetid

Tredjepartstesting

Vi tester internt og verifiserer eksternt for å maksimere tryggheten

Kvalifiserte installatører

Kee Safety krever at Kee Line installeres av opplærte og sertifiserte installatører

En kort oversikt over Kee Line Horisontal Lifeline

Eksempler på Kee Line

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team