Kee Lite® Aluminium Konstruksjonsklemmer

Et kostnadseffektivt alternativ til sveising, med ubegrensede bruksområder. 

Siden 1934 har produsenten Kee Safety Ltd hatt som forretningside å levere fleksible og kostnadseffektive produkter med lang levetid for konstruksjon og bygging av rørkonstruksjoner. KEE LITE og KEE KLAMP komponenter er nå tilgjengelige flere typer, dimensjoner og farger enn noensinne!

Innovative løsninger

KEE LITE konstruksjonsklemmer er et allsidig produkt som benyttes til bygging av rekkverk, sikkerhetsbarrierer, innredning av butikker og restauranter, reoler, drivhus, rammekonstruksjoner og tusen andre anvendelsesområder. Store, forsenkede, syrefaste settskruer sikrer høy korrosjonsbestandighet og motvirker skade på gjengene. Stor kontaktoverflate mot røret sikrer en stabil konstruksjon. Det er enkelt å pulverlakkere KEE LITE produktene når det er ønskelig med farger på din konstruksjon.

Lav vekt og høy korrosjonsbestandighet

KEE LITE komponentene produseres av høykvalitets Aluminium Silisium Magnesium legering (A356-T6) som gir lav vekt, høy korrosjonsbestandighet og stor styrke ved bygging av rørkonstruksjoner. Takket være de overlegne korrosjonsegenskapene gir en installasjon bygget av disse konstruksjonsklemmene i korrosivt miljø ekstremt lave vedlikeholdskostnader. KEE LITE komponenter veier en tredjedel av tilsvarende stålprodukter, men beholder 75% av den sammenlignbare strekkfastheten.

Enkel installasjon

Det eneste verktøyet som benyttes for å installere en KEE LITE rørkonstruksjon er en sekskantnøkkel! Gjenging og sveising unngås, slik at det er ikke er nødvendig med forholdsregler for varmt arbeid. Dette betyr også at montasjen verken krever fagarbeidere eller spesialisert utstyr. En sekskantnøkkel og eventuelt en rørkutter er alt som behøves på montasjestedet for å bygge en stiv og sterk rørkonstruksjon. De forsenkede settskruene låser røret til konstruksjonsklemmen og skaper et fast knutepunkt. Og hvis det skulle bli behov for å demontere eller forandre på installasjonen er det problemfritt. KEE LITE konstruksjonsklemmer kan demonteres like enkelt som de monteres, og gjenbrukes til nye prosjekter.

Kostnadseffektivt

Bygging av rørkonstruksjoner med KEE LITE sparer tid, ressurser og penger. Og husk; Sparer du tid, tjener du penger!

Se referanseprosjektene for KEE LITE og KEE KLAMP på denne nettsiden, og finn ut mer om hvordan Unisystemer kan hjelpe deg til å gjennomføre dine prosjekter på tidsplan og budsjett!

Kee Lite Aluminium Konstruksjonsklemmer - Produkter

La oss snakke om ditt neste prosjekt:

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team