Kee Guard® rekkverksystemer

Sikkerhet på taket er av avgjørende betydning. Våre fallsikringsløsninger gir pålitelig beskyttelse og overholder kravene for arbeid på taket.

Trygt miljø for alle som jobber på tak

Et viktig HMS-krav for å redusere fallrisiko for personer som arbeider på tak, er å velge og bruke riktig sikkerhetsutstyr. For personell som skal utføre bygg-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på flate tak vil et rekkverksystem som gir en kollektiv beskyttelse være et nødvendig bidrag for å oppfylle kravene til fallsikring. Våre KeeGuard® rekkverksystem for flate tak har gjennomgått omfattende tester og oppfyller eller overgår alle sikkerhetskravene som stilles for arbeid på taket.

KeeGuard® er et modulært frittstående rekkverksystem for flate tak. Systemet monteres ved hjelp av motvekter (KeeGuard Standard) eller frittstående fundamenter (KeeGuard Premium) som gir effektiv fallsikring. Vekter og motvekter produseres i resirkulert PVC, og dette gir en stabil og sikker installasjon som ikke krever noen forankring i taket. Takmembranen forblir derfor uskadd. Rekkverket bygges opp av varmforsinkede klemmer og rør, og gir en kollektiv beskyttelse som sikrer et trygt arbeidsmiljø for alle som jobber på taket.

KeeGuard® rekkverk gir maksimal fleksibilitet, og kan benyttes på nesten alle flate tak med opptil 10° helningsvinkel. KeeGuard® rekkverksystem kan monteres på eksisterende bygninger, og til nye prosjekter. Systemene er også tilgjengelige i en lett aluminiumsversjon.

Rask og enkel installasjon

Følgende minimumskrav gjelder i Norge for sikring av arbeidet på flatt tak

Noen eksempler på Kee Guard® rekkverksystemer

Enkel installasjon

Ingen sveising påkrevd. Dette eliminerer behovet for arbeidstillatelser for varmt arbeid. Det eneste som trengs for å feste konstruksjonsklemmene til røret, er en unbrakonøkkel.

Solid løsning

Barrieresystemene varer i årtier og tåler tøffe miljøforhold. Komponentene er varmforsinket og overholder standardene BS EN ISO 1461 og TUV.

Kostnadseffektivt

Rask og enkel konstruksjon av bakkebaserte sikringsbarriereløsninger reduserer installasjonskostnadene

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team