Type 145 – Kryss med skjøt for gjennomgående rør

Denne typen gir et 90° kryss for to gjennomgående rør. Ettersom det er to settskruer i det ene løpet kan denne benyttes der man ønsker en skjøt i koblingen. Hvis skjøt ikke er nødvendig benyttes gjerne type 45.

Varenummer Beskrivelse Vekt A D E F G H
145-7 Kryss med skjøt for gjennomgående rør, 42.4 mm 0.92 kg 7 55 mm 72 mm 49 mm 22 mm 28 mm