Type 95 – Innvendig plugg

Innvendig plugg beregnet på å holde bend i posisjon når klemmene type 90 til 95 benyttes.

Denne typen kan kun benyttes til rør av mellomserie.

Varenummer Beskrivelse Vekt A
95-8 Innvendig plugg, 48.3 mm 0.46 kg 8