Type 98 – Skrallenøkkel

Solid skrallenøkkel for stramming av settskruer..

 

 

Varenummer Beskrivelse A B
284985 Skrallenøkkel uten tapp
120859 Skralletapp 4 (21,3 mm) 4
 120861 Skralletapp 5 og 6 (26,9 og 33,7 mm) 5  6
 120862 Skralletapp 7, 8 og 9 (42,4, 48,3 og 60,3 mm)  7  8  9