Kee Klamp Installasjoner

Et ideelt system for bygging av rekkverk og sikringsbarrierer langs veier

KEE KLAMP konstruksjonsklemmer benyttes i stor utstrekning til å installere rekkverk i forbindelse med veiutbygging på grunn av systemets fleksibilitet, raske installasjon og høye korrosjonsbeskyttelse.

Systemet benyttes blant annet til å
– skille gående fra biltrafikk
– styre fotgjengere i ønsket retning
– montere rekkverk langs gangveier
– sikre broer, tunnelåpninger, kulverter etc
– beskytte tekniske installasjoner

I Norge har KEE KLAMP konstruksjonsklemmer vært på markedet i mer enn 60 år, og du finner denne typen rekkverk i de flest byer og tettsteder i landet.