Type F50 – Øreklemme (hunn)

Type F50 er den ene delen av Type C50, Hengslet T.  Dimensjon Ø angir diameter på festehullet.

Type F50-4 har kun ett øre. Type F50 i de øvrige størrelser har to ører.

kk_f50_whtkk_f50_drawPipe Size Diagram

Varenummer Beskrivelse Vekt A D E F Ø
F50-4 Øreklemme (hunn), 21.3 mm 0.07 kg 4 38 mm 14 mm 11 mm 6.5 mm
F50-5 Øreklemme (hunn), 26.9 mm 0.28 kg 5 60 mm 25 mm 19 mm 10 mm
F50-6 Øreklemme (hunn), 33.7 mm 0.34 kg 6 60 mm 21 mm 19 mm 10 mm
F50-7 Øreklemme (hunn), 42.4 mm 0.42 kg 7 68 mm 21 mm 19 mm 10 mm
F50-8 Øreklemme (hunn), 48.3 mm 0.52 kg 8 76 mm 25 mm 19 mm 10 mm
F50-9 Øreklemme (hunn), 60.3 mm 0.65 kg 9 83 mm 21 mm 19 mm 10 mm