Kee Klamp Installasjoner

Installasjon av rundt rekkverk uten å valse rørene

Kee Safety har nylig montert et rekkverk rundt en glasskuppel på et tak. Etter montasjen av kuppelen viste en sikkerhetsgjennomgang at denne kunne utgjøre en fare for vedlikeholdspersonell på taket. Ettersom det ikke var noen sikring rundt denne ville det være mulig å falle gjennom den hvis man snublet.

Rekkverket skulle være sirkulært, men for å unngå den ekstra prosessen med å valse rør til riktig radius ble det besluttet å benytte Kee Lite type L19, justerbart hjørnekryss. Ved bruk av denne typen og valg av riktig stolpeavstand ble rekkverket installert svært raskt til en lav kostnad.

Ved å benytte denne justerbare konstruksjonsklemmen til å installere et sirkulært rekkverk oppnådde man en rekke viktige fordeler for kunden:

  • Man unngikk en kostbar og komplisert prosess med å valse rørene.
  • Alle rørene til rekkverket kunne kappes på forhånd slik at montasjetiden ble svært kort for å sikre taket
  • Det var ikke behov for sveising, gjenging eller kapping inder montasjen.