Produkt / Kee Gate

 Sikker adkomst

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk eller en bygning skal sikres. Dette omfatter blant annet tilgangspunkter for trapp eller stige, sikring av områder rundt maskiner etc hvor det allikevel er ønskelig med lett adkomst for service eller reparasjon eller som markering av område med begrenset tilgang. Våre selvlukkende porter er fjærbelastet slik at de automatisk lukkes etter passering. Dette eliminerer muligheten for at porten ved en forglemmelse blir stående oppe. Portene kan enkelt ettermonteres i eksisterende installasjoner.

KEE GATE Alternativer Portenes bredde kan tilpasses enhver åpning inntil 1 meter for enkel port og 1,8 meter for dobbel port. Dette gjøres ved å kappe bøylen til ønsket bredde.

Både enkel og dobbel port leveres som standard i varmforsinket eller gul pulverlakkert utførelse.

Enkle porter Enkel selvlukkende port leveres med 1 meter bredde, og kan justeres både i bredde og høyde ved å kappe bøylen ved installasjon. Porten festes enkelt ved bruk av to U-bolter som er tilpasset bruk på rørdiametre fra 33,7 til 48,3 mm og passer perfekt sammen med Kee Klamp rekkverk. Disse U-boltene benyttes også for innfesting til flate overflater.

«Kee Gate Installation Video» viser skritt for skritt hvordan porten skal installeres. Instruksjoner og spesifikasjoner finnes også i «Kee Gate Single and Double Gates Operation & Maintenance Manual».

Doble porter Doble porter benyttes når åpningen som skal sikres er mer enn 1 meter bred. Maksimum bredde som dette produktet kan benyttes for er 1,8 meter. Dobbel port oppfyller kravene i EN14122, og det kreves ikke noen ytterligere låsemekanisme for installasjonen. I forhold til den enkle porten er innfestingen av doble porter forsterket slik at den vil være en sikker barriere i normal lukket posisjon.

Testing og sertifisering KEE GATE selvlukkende porter har gjennomgått omfattende tester hos uavhengige laboratorier for å sikre at produktet er sikkert i bruk og følger kravene i relevante standarder. Produktene er CE merket etter EN1090, og fyller kravene til arbeid i høyde spesifisert i EU direktiv EN14122-3 og testkravene i EN13374.

Portene har gjennomgått saltspraytesting i henhold til ASTM B117-11-55 «Nøytral løsning over 200 timer» for å sikre at tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse er tilstede. Portene er også Livssyklustestet i henhold til BS6375-2:2009 Kap. 6.5 – Åpning og lukking av port 90°, 50.000 ganger. Alle testrapporter oversendes på forespørsel.

Egenskaper og fordeler ved KEE GATE selvlukkende porter

  • Fjærbelastet port lukker automatisk etter passering
  • Leveres som enkel eller dobbel port
  • Funksjonstestet for problemfri bruk
  • Rask og enkel montasje
  • Kan enkelt tilpasses både i høyde og bredde
  • Kan benyttes i applikasjoner innendørs eller utendørs
  • Leveres varmforsinket eller pulverlakkert gul
  • Kan monteres på rør eller flate overflater
  • Enkel tilpasning til eksisterende installasjoner
  • Oppfyller testkrav i EN 13374 Klasse A, EN 14122 Del 3 og 4 og OSHA

 

Varenummer og spesifikasjon

ENKEL PORT

Varenummer Beskrivelse Vekt
SGEUGV Kee Gate Enkel port – Varmeforsinket 11.80Kg
SGEUPC Kee Gate Enkel port – pulverlakkert 11.80Kg

DOBBEL PORT

Varenummer Beskrivelse Vekt
SGDBEUGV Kee Gate Dobbel port -Varmeforsinket 25.00Kg
SGDBEUPC Kee Gate Dobbel  port – Pulverlakkert 25.00Kg

Generelle spørsmål

Hvordan påvirker Kee Gate adferden til personell?
1. Stopper. 2. Vurderer omgivelsene. 3. Handling (åpning av port) kreves før videre bevegelse.
Hvor kan selvlukkende sikkerhetsporter benyttes?
Portene benyttes for å sikre trygg adgang til og sikre trapper, stiger, åpninger i rekkverk, arbeidsplattformer, farlige områder og markere hvor adgang skal begrenses.
Hva er standard bredde på portene?
Standard bredde for enkel port er 1 meter og for dobbel port 1,8 meter.
Oppfyller KEE GATE portene internasjonale sikkerhetsstandarder?
Det gjør de! Alle produktene er testet på uavhengige laboratorier, og tilfredsstiller kravene gitt i europeisk standard EN14122 Del 3 og 4, og i nordamerikanske standarder OSHA, O.B.C. og I.B.C.
Er produktene tilstrekkelig korrosjonsbeskyttet?
Både varmforsinket og pulverlakkert versjon har gjennomgått saltspraytesting i 672 timer i henhold til standard «Salt Spray Testing – ASTM B117-11-55 Nøytral Løsning».

Tekniske spørsmål

Hvilke standarder oppfyller overflatebehandlingen?
Varmforsinket type er behandlet i henhold til BS EN ISO 1461 og ASTM A53. Gjennomsnittlig tykkelse på sinken er 55-100 micron. Pulverlakkering er utført etter EN 13428.