Produkt / Kee Guard

Frittstående rekkverk for sikring av arbeider på flate tak.

Et modulært frittstående rekkverksystem som ikke skal forankres i taket.

Trygt miljø for alle som jobber på tak

 

Et viktig HMS-krav for å redusere fallrisiko for personer som arbeider på tak, er å velge og bruke riktig sikkerhetsutstyr. For personell som skal utføre bygg-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på flate tak vil et rekkverksystem som gir en kollektiv beskyttelse være et nødvendig bidrag for å oppfylle kravene til sikring. Våre KeeGuard® rekkverksystem for flate tak har gjennomgått omfattende tester og oppfyller eller overgår alle sikkerhetskravene som stilles for arbeid på taket.

KeeGuard® er et modulært frittstående rekkverksystem for flate tak. Systemet monteres ved hjelp av motvekter (KeeGuard Standard) eller frittstående fundamenter (KeeGuard Premium). Vekter og motvekter produseres i resirkulert PVC. Dette gir en stabil og sikker installasjon som ikke krever noen forankring i taket. Takmembranen forblir derfor uskadd. Rekkverket bygges opp av varmforsinkede klemmer og rør, og gir en kollektiv beskyttelse som sikrer et trygt arbeidsmiljø for alle som jobber på taket.

KeeGuard® rekkverk gir maksimal fleksibilitet, og kan benyttes på nesten alle flate tak med opptil 10° helningsvinkel. KeeGuard® rekkverksystem kan monteres på eksisterende bygninger, og til nye prosjekter.

KeeGuard®-systemene er også tilgjengelig i en lett aluminiumsversjon.

 

KeeGuard® – Et enkelt og kostnadseffektivt taksikkerhetssystem • Gir kollektiv beskyttelse for alle som jobber på tak • Monteres med bruk av motvekter eller frittstående fundamenter • Ingen gjennomtrengning av takmembranen • Bruk av et lite antall komponenter sikrer enkel installasjon • Unike åpne klemmer gir rask montering av horisontale rør • Ingen sveising, gjenging eller bolting • Egnet til bruk på alle typer tak som betong, asfalt, PVC-membran etc • Modulært design muliggjør ombygging på stedet om nødvendig • Seksjoner kan legges til eller tas ned, for gjenoppbygging andre steder • Kan monteres på nesten alle typer flate tak opp til 10 graders helling

Følgende minimumskrav gjelder i Norge for sikring av arbeidet på flatt tak

  • Ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillas.
  • Arbeid i høyden over 2 meter skal alltid sikres med rekkverk. Rekkverk skal være minimum 1 meter, med håndlist, knelist og fotlist, og tåle vanlig belastning etter gjeldende krav for rekkverk.
  • Utsparinger, takvinduer o.l., i arbeidsområdet skal sikres, enten med rekk­verk eller ved at de tildekkes med solide materialer som festes forsvarlig.
  • Dersom de stedlige forhold, som f. eks. takets overflate materiale, værforholdene o.l. har innvirkning på sikkerheten, kreves sikring tilsvarende som for skrått tak. En slik vurdering må fremkomme i risikovurderingen av arbeidet som skal gjøres.
  • Takflater kan deles opp i mindre arbeidsområder. Arbeidsområdet kan avgrenses som tidligere beskrevet. Taksikringen avsluttes da enten 2 meter inn på taket (A) eller 2 meter forbi markeringen (B).

Hvor mye skal sikres?

Hele arbeidsområdet skal sikres. Arbeidsområdet omfatter atkomst, transportveier, lagringsplasser og området hvor arbeidet utføres. Den delen av arbeidsområdet som ligger mer enn 2 meter fra takkant kan avgrenses med annet utstyr enn taksikring. Dvs. at dersom hele arbeidsområdet ligger mer enn 2 meter fra takkant, er det tilstrekkelig å markere arbeidsområdet. Markeringen må være solid nok til å tåle vær og vind, som for eksempel

et minimum 1 meter høyt gjerde. Arbeid på skrått tak krever alltid sikring i nedkant av arbeidsområdet og på gavl når arbeidsområdet ligger ved gavlen. Ellers kan arbeidsområdet avgrenses som beskrevet for flatt tak.

Krav om rekkverk eller stillas kan unntas:

• For midlertidige arbeider tillates det at det benyttes personlig fallsikringsutstyr som eneste sikring, men for at arbeidet skal kunne betegnes som midlertidig må følgende kriterier oppfylles:

• at arbeidet bare innebærer inspeksjon, mindre reparasjons­- eller vedlikeholdsarbeid

• at det ikke er oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg

• at totalt arbeidsomfang ikke overstiger 4 timeverk

• at det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte

• Ved bruk av lift eller lignende.

 

Aktuelle sikkerhetsstandarder for arbeid på taketEN ISO 14122 Del 3 • EN 13374 klasse A

Engelske sikkerhetsveiledningerHSG-33 Helse og sikkerhet ved arbeid på arbeidHMS INDG 284 «Arbeide på tak»

Norske sikkerhetsveiledninger Byggforskserien 525.933: Sikringsutstyr for arbeid på tak RVO Fondet: Sikring av arbeid på tak – minimumskrav

Unisystemer tilbyr • Teknisk rådgivning og støtte • Befaring og utarbeidelse av løsning • Designløsninger i CAD • Montasje

 

Foreslått spesifikasjon for KEEGUARD frittstående rekkverksystem for flate tak

DEL l – GENERELT

Leveranse og installasjon KeeGuard® frittstående rekkverksystem, inkludert rør, vekter/motvekter og Kee Klamp konstruksjonsklemmer.

Referanser: EN14122 Del 3 og EN13374 Klasse A, alle gjeldende lokale og nasjonale regelverk.

Overflatebehandling: Rør for rekkverk, stolper, fester til vekter/motvekter og Kee Klamp konstruksjonsklemmer varmforsinkes i henhold til kravene i EN ISO 1461.

Designkrav: Rekkverk skal bestå av topprør, knelist, stolper, vekter/motvekter og konstruksjonsklemmer. Alle rørforbindelser skal være Kee Klamp® konstruksjonsklemmer produsert i henhold til kravene i EN1562 / 1563.

Dokumentasjon Arbeidstegning med angivelse av type materiell og endeavslutninger på rekkverk. Bekreft feltmålinger før montering og/eller bestilling.

DEL II PRODUKTER

Produsent: Kee Safety Ltd, Cradley Business Park, Overend Road, Cradley Heath, West Midlands B64 7DW, England. Tlf .: +44 (0) 1384 632 188, Faks +44 (0) 1384 632 192. www.keesafety.co.uk Leverandør: Unisystemer AS, Nedre Båstad vei 18b, 1387 Asker. Telefon 90 05 51 43. www.unisystemer.no

Komponener: – Rør: I henhold til EN39 & EN10255. – Stolper og horisontalrør: Stålrør 48,3 mm utvendig diameter, galvanisert. – Kee Klamp komponenter: Bend, Kryss, Veggflenser, T-rør og Koblinger. – Vekter/Motvekter: Støpt resirkulert PVC. – Festemidler: Alle festemidler skal være rustfritt stål.

DEL lll UTFØRELSE

Installasjon: Alle settskruer på Kee Klamp®-komponenter, skal strammes til 39 N/m tiltrekningsmoment. Plassering av stolper og vekter/motvekter skal gjøres i henhold til produsentspesifikasjoner som angitt i KeeGuard® Installasjonsinstruksjoner. Endeavslutninger skal utføres som angitt i KeeGuard® Installasjonsinstruksjoner.

Oslo Kongressenter Folkets Hus

Unisystemer har levert og montert KeeGuard rekkverksystem for full sikring av taket på Oslo Kongressenter Folkets Hus ved Youngstorget i Oslo. Leveransen omfatter ca 380 meter rekkverk av type KeeGuard Standard og KeeGuard Premium. I tillegg har vi levert og montert trapper og adkomstplattform bygget av Kee Klamp konstruksjonsklemmer.