Kee Klamp Installasjoner

Kee Klamp i kunsten

Et interessant bruksområde for Kee Klamp er innenfor kunst. Det er utallige eksempler på at utstillinger er bygget opp rundt rammer og opphengssystemer laget av Kee Klamp. Men Kee Klamp kan også benyttes til selve kunstverket!

I 1999 stilte Gunnar H. Gundersen ut verket «Termisk tegneprosjekt – Multimedia Unplugged»i Museet for Samtidskunst i Oslo. Ideen var å vise termiske utvidelser i et langt rør som lå på taket av museet. Bevegelsene ble overført via en vaier til en penn som overførte bevegelsen til en kurve på en papirrull. Vi var sammen med kunstneren involvert gjennom hele prosjektet, og bidro til å løse de tekniske utfordringene for å få fram verkets budskap.