Produkt / Kee Klamp

https://www.youtube.com/watch?v=TUg20UCDBGk

Kee Klamp® Konstruksjonsklemmer

Et kostnadseffektivt alternativ til sveising, med ubegrensede bruksområder

Siden 1934 har Kee Safety Ltd hatt som målsetting å levere en allsidig, fleksibel og varig metode for å bygge rørkonstruksjoner. Kee Klamp har vært på det norske markedet siden 1953, og det har i alle år vært det foretrukne byggesystemet for dette formålet.

Varmforsinkede stålkomponenter

Stålrør er en velkjent, pålitelig strukturell komponent. De har stor styrke, har ingen skarpe kanter og er lett tilgjengelige overalt. Utfordringen med å bruke rør i konstruksjoner er sammenføyning i knutepunktene. Benyttes gjenging må rørene leveres i nøyaktige lengder som resulterer i null fleksibilitet under installasjonen. Sveising er en arbeidsintensiv prosess som krever fagarbeidere og spesialutstyr.

Svaret er KEE KLAMP konstruksjonsklemmer! Prinsippet er enkelt og svært effektivt: Bruk komponenter som kan tres på rørene uten behandling av rørendene for å bygge en fleksibel og solid rørkonstruksjon.

Egenskaper og fordeler med KEE KLAMP Systemet

  • Produsert av adusergods i henhold til BS EN ISO 1461
  • Høy korrosjonsbestandighet
  • Rask montasje
  • Ikke sveising, ikke varmt arbeid
  • Ikke gjenging eller bolting betyr ingen bruk av spesialverktøy
  • Et svært fleksibelt system som tillatelser justeringer under montasjen
  • Rask og enkel montasje som kan utføres av montører uten spesialkompetanse betyr lave kostnader
  • TUV sertifisert for styrke, kvalitet og konsistens

Kee Klamp® Konstruksjonsklemmer

Det grunnleggende prinsippet bak KEE KLAMP konstruksjonsklemmer danner grunnlaget for det mest allsidige byggesystemet for rørsystemer som er tilgjengelig. Det finnes en lang rekke forskjellige klemmer som resulterer i at systemet kan benyttes til en lang rekke applikasjoner. Det er i sannhet bare fantasien som setter grenser for bruksområdene!

KEE KLAMP konstruksjonsklemmer er produsert av varmforsinket adusergods I henhold til kravene i BS EN 1562 & 1563. Klemmene produseres i opptil 7 forskjellige størrelser tilpasset rørdimensjoner fra 17.5 mm til 60.3 mm. Settskruer festes med en sekskantnøkkel for å låse klemmen til røret. Settskruene produseres av herdet stål, og er gitt en overflatebehandling med KEE KOAT. Som et alternativ i spesielt korrosive miljøer tilbys klemmene også med syrefaste settskruer.

En KEE KLAMP konstruksjonsklemme (størrelse 5 til 9) bærer en aksiell last på 900 kg pr settskrue ved et tiltrekningsmoment på 39 Nm med en sikkerhetsfaktor på 2:1.

Nye KEE KLAMP komponenter for skrått terreng

kee_klamp_slope_fittings_brochureVi har nå utvidet KEE KLAMP produktspekteret med 12 nye komponenter. De nye klemmene er spesielt utviklet for montasje av rekkverk i skrånende terreng og trapper av forskjellig helningsgrad, og gir mulighet for å designe og installere rekkverk med et godt designmessig uttrykk under alle forhold.

De nye KEE KLAMP komponentene er designet spesielt for å forbedre installasjon av rekkverk langs ramper og trapper også ved helning over 30 grader. De nye produktene gjør det mulig å benytte enkeltklemmer der hvor man tidligere måtte benytte en kombinasjon av to klemmer. Dette vil ikke bare gi et bedre utseende på installasjonen, men vil også bety enklere og raskere installasjon.

De omtalte KEE KLAMP komponentene er tilgjengelige I to dimensjoner: Størrelse 7 (utvendig diameter 42.4 mm) og størrelse 8 (utvendig diameter 48.3 mm).

For mer informasjon om disse produktene, last ned den nye KEE KLAMP Slope Fittings brochure.

Kostnadseffektivt

Produksjon og bygging med KEE KLAMP konstruksjonsklemmer sparer tid og ressurser, og gir den laveste prosjektkostnaden.

Se våre referanseprosjekter for å lære mer om hvordan KEE KLAMP produktene hjelper deg med å ferdigstille dine prosjekter på tidplan, og under budsjett! Kontakt oss i dag og be om et tilbud til ditt prosjekt!

Kee Klamp® Konstruksjonsklemmer

Det enkle, men effektive prinsippet bak KEE KLAMP konstruksjonsklemmer danner grunnlaget for det mest fleksible systemet for bygging av rørkonstruksjoner som finnes! Det tilbys mer enn 90 forskjellige klemmer tilpasset inntil 7 rørdimensjoner fra 17,5 mm til 60,3 mm. Dette gir deg fleksibiliteten til å konstruere og bygge nesten alle tenkelige løsninger.

KEE KLAMP konstruksjonsklemmer er i hovedsak produsert i støpejern*, og produseres etter kravene i EN 1562 & EN 1563. De varmforsinkes i henhold til EN ISO 1461. En enkel sekskantnøkkel er det eneste verktøyet som behøves for å skape en sterk og stiv forbindelse mellom to rør. En settskrue som er montert i klemmene strammes til med sekskantnøkkelen og låser komponenten til røret. Settskruen er som standard produsert i herdet stål* og overflatebehandlet med Kee Koat® korrosjonsbeskyttelse. Dette i kombinasjon med ThredKoat® (patentert) beskyttelse av klemmenes gjenger sikrer at KEE KLAMP konstruksjonsklemmer har maksimal korrosjonsbeskyttelse og lang livslengde.

En KEE KLAMP komponent (størrelse 5 til 9) bærer en aksial kraft på *900 Kg pr settskrue ved et tiltrekningsmoment på 39 Nm.

* I praksis kan materialkvaliteten på røret som benyttes påvirke max last. Undersøk eventuelt dette med din rørleverandør.

Hvordan spesifisere KEE KLAMP Konstruksjonsklemmer

Den omfattende informasjonen som gis på disse sidene er lett å forstå takket være et enkelt system for koding av de forskjellige komponentene.

Alle KEE KLAMP komponenter har et unikt typenummer, en bindestrek og en angivelse av dimensjon. Angivelsen av dimensjon (4, 5, 6, 7 etc) gir ytterdiameteren på røret som klemmen er designet for. Forholdet mellom KEE KLAMP dimensjonsreferanse og rørdimensjoner finnes i tabellen.

 

KEE KLAMP Størrelse Rørdiameter (mm) Nominell diameter* (mm)
3 17.5 10
4 21.3 15
5 26.9 20
6 33.7 25
7 42.4 32
8 48.3 40
9 60.3 50

*Nominell diameter er ikke en nøyaktig dimensjon ettersom denne varierer med rørets veggtykkelse.

Eksempel: (1) En 45-7 er en type 45 KEE KLAMP klemme hvor begge åpninger er tilpasset rør med utvendig diameter 42.4 mm. (2) En 25-9 er en type 25 KEE KLAMP klemme hvor alle åpninger er tilpasset rør med utvendig diameter 60.3 mm.

Hvis det er angitt to tall for rørdimensjon betyr dette at klemmen er tilpasset to forskjellige rørdimensjoner. Det første nummeret refererer til åpning A, og det andre til B som angitt på tegninger. Eksempel (3) En 10-76 er en type 10 KEE KLAMP klemme hvor åpning A er tilpasset rør med utvendig diameter 42,2 mm og åpning B passer til rør med utvendig diameter 33.7 mm.

Vi gir en generell anbefaling om bruken av hver enkelt type KEE KLAMP, men det endelige ansvaret for at klemmene benyttes korrekt i hver enkelt applikasjon vil være brukerens.

Brukeren må også forsikre seg om at strukturen som bygges ved hjelp av KEE KLAMP konstruksjonsklemmer er sterk nok til å bære konstruksjonens egenvekt og lastene den er bygget for å bære samt eventuelle ytre krefter som vind, snø etc.

Belastningstabell for jevnt fordelt last

Tabellen under gir en indikasjon på bæreevne pr. hylle i kg når KEE KLAMP benyttes til bygging av en reol. Den gir en indikasjon på bæreevne ved jevnt fordelt last forutsatt at hyllen bæres av rør foran og bak og at disse kan anses som kontinuerlige. Ved ujevn fordeling av last eller for enkeltspenn må rørdimensjon beregnes ut fra kalkulasjon av bøyemoment under forutsetning av at KEE KLAMP forbindelsen ses på som en simpelt understøttet bjelke.

Anbefalt tiltrekningsmoment: 39 Nm. Ved belastning over 900 kg må det tas hensyn til at glidningsmotstanden kan overstiges.

Spenn (m)
Størrelse
5 6 7 8 9
Rørdimensjon
26.9mm x 2.6 33.7mm x 3.2 42.4mm x 3.2 48.3mm x 3.2 60.3mm x 3.6
0.5 540 1060 1750 2380 4000
0.6 435 850 1407 1870 3250
0.7 375 730 1207 1595 2760
0.8 330 645 1063 1385 2420
0.9 295 579 946 1230 2160
1.0 265 525 850 1110 1950
1.1 240 478 770 1013 1775
1.2 219 438 705 930 1625
1.3 202 403 651 858 1497
1.4 187 373 604 796 1387
1.5 175 347 564 741 1290
1.6 325 529 693 1205
1.7 306 499 650 1129
1.8 290 472 613 1061
1.9 277 448 581 999
2.0 268 427 553 987
2.1 408 528 944
2.2 391 505 855
2.3 376 485 818
2.4 362 467 785
2.5 349 450 755
2.6 434 728
2.7 419 703
2.8 405 680
2.9 659
3.0 639
3.1 620
3.2 603
3.3 588
3.4 575
3.5 564

Tabellen er beregnet med en sikkerhetsfaktor på 1,67:1

Belastningstabell for søyler

Tabellene under gir en indikasjon på tillatt belastning i kg på enkeltrør (EN 10255) når disse benyttes som søyler i reoler tilsvarende tabellen over.

Den første tabellen under angir forutsatt at søylene ikke er boltet til underlaget. Den andre tabellen anger lasten når søylene er festet til underlaget, for eksempel med en KEE KLAMP flens. Anbefalt tiltrekningsmoment på settskruer: 39 Nm

Belastningstabell (kg), søyle er ikke festet til underlag

Lengde (m)
Størrelse
5 6 7 8 9
Rørdimensjon
26.9mm x 2.6 33.7mm x 3.2 42.4mm x 3.2 48.3mm x 3.2 60.3mm x 3.6
0.3 1860 3086 4192 4916 7250
0.4 1600 2810 3910 4638 6930
0.5 1360 2534 3628 4360 6610
0.6 1140 2258 3346 4082 6290
0.7 940 1982 3064 3804 5970
0.8 775 1706 2782 3526 5650
0.9 640 1471 2500 3384 5330
1.0 540 1269 2235 3248 5010
1.1 1092 1995 2970 4690
1.2 937 1779 2692 4370
1.3 1587 2414 4050
1.4 1417 2169 3730
1.5 1265 1954 3410
1.6 1130 1764 3130
1.7 1602 2890
1.8 1462 2680
1.9 1342 2480
2.0 1242 2300
2.1 2120
2.2 1950
2.3 1800
2.4 1650

Tabellen er beregnet med en sikkerhetsfaktor på 2:1

Belastningstabell (kg), søyle er festet til underlag

Lengde (m)
Størrelse
5 6 7 8 9
Rørdimensjon
26.9mm x 2.6 33.7mm x 3.2 42.4mm x 3.2 48.3mm x 3.2 60.3mm x 3.6
0.3 1720 2950 4038 4783 7044
0.4 1435 2617 3703 4446 6661
0.5 1150 2284 3368 4109 6278
0.6 910 1951 3033 3772 5895
0.7 725 1618 2690 3435 5512
0.8 590 1348 2363 3098 5129
0.9 480 1128 2028 2761 4746
1.0 948 1752 2424 4363
1.1 798 1524 2134 3980
1.2 1340 1884 3597
1.3 1188 1668 3253
1.4 1066 1484 2951
1.5 1328 2681
1.6 2441
1.7 2226
1.8 2032
1.9 1857
2.0 1697

Tabellen er beregnet med en sikkerhetsfaktor på 2:1

Vibrasjonstesting

Det er utført omfattende vibrasjonstesting på prøver av KEE KLAMP klemmer dimensjon 7 av et uavhengig laboratorium. Formålet med testingen var å evaluere bruk av standard settskruer og eventuelt vurdere nødvendigheten av å benytte selvlåsende settskruer.

Det ble bygget en enkel struktur av rør og KEE KLAMP. Før testene ble startet ble resonansfrekvenser for strukturen bestemt, og testene ble utført ved disse verdiene. Dette representerer de mest ugunstige forhold strukturen kan utsettes for. Strukturen ble utsatt for vibrasjon i 24 timer, fordelt på 6 timer ved 4 forskjellige resonansfrekvenser. Resultatet av disse testene var at det ikke kunne påvises at hverken standard settskruer eller selvlåsende settskruer viste tegn til å løsne.

 

Generelle spørsmål:

Hva kan Kee Klamp konstruksjonsklemmer benyttes til?
Med Kee Klamp konstruksjonsklemmer kan du bygge alle typer rørkonstruksjoner som rekkverk, hyller og reoler, butikkinnredning, messestand, solskjerming, avskjerming av farlige områder og 1001 andre applikasjoner!
Hva er en Kee Klamp konstruksjonsklemme?
Kee Klamp konstruksjonsklemmer er støpt i adusergods i henhold til spesifikasjonene i BS EN 1562/1563, SAE J158 A grade M3210, ASTM A47-77-32510. Kee Klamp klemmer benyttes sammen med stålrør for å bygge den ønskede rørkonstruksjonen. Herdede settskruer sørger for at klemmene festes sikkert rundt røret. Sveising, boring og gjenging unngås ved bruk av denne metoden. Kee Klamp klemmer er varmforsinket, noe som gjør at de er ideelle til bruk både utendørs og innendørs. Det eneste verktøyet som trenges for å bygge med Kee Klamp er en rørkutter og en sekskantnøkkel.
Hvilke typer finnes det?
Det finnes mer enn 80 ulike typer i inntil 7 forskjellige dimensjoner. Med dette produktspekteret kan nær sagt alle typer konstruksjoner bygges. Se online-katalogen for full oversikt over alle typer og dimensjoner.

Installasjonsspørsmål

Finnes det Kee Klamp komponenter som kan benyttes til å modifisere eller utvide eksisterende installasjoner?
Ja, det finnes en rekke klemmer som kan monteres på eksisterende konstruksjoner. Ta kontakt, så finner vi en løsning på din utfordring.
Hvordan skal jeg montere Kee Klamp?
Fyldig installasjonsveiledning finnes online.
Hva skjer hvis noen tukler med en installasjon?
De færreste går rundt med en sekskantnøkkel med tommedimensjoner i lomma, men hvis man anser at det er en fare for hærverk på installasjonen kan vi levere en liten plugg som settes inn i settskruen slik at den ikke kan løsnes.
Hva er anbefalt tiltrekningsmoment for settskruene?
Vi anbefaler et tiltrekningsmoment på 39 Nm. Dette tilsvarer omtrent momentet man får ved normal tiltrekning for hånd.
Hvilken dimensjon har sekskantnøklene som benyttes med Kee Klamp komponenter?
Til dimensjon 4 benyttes 3/16" (4.76mm) A.F. (“Across Flat”) sekskantnøkkel. Til dimensjon 5 og 6 benyttes ¼" (6.35mm) A.F. sekskantnøkkel, og til dimensjon 7, 8, og 9 benyttes 5/16" (7.94mm) A.F.
Vil Kee Klamp komponentene korrodere hvis de monteres utendørs?
Kee Klamp konstruksjonsklemmer er varmforsinket etter BS 729 (ISO 1461) og ASTM A153 og har en livslengde utendørs på mer enn 30 år. Kee Klamp settskruene er behandlet med vår egen Kee Koat® korrosjonsbeskyttelse. Gjengene er behandlet med vår egen patenterte prosess, ThredKoat®

Tekniske spørsmål

Kan Kee Klamp konstruksjonsklemmer leveres med alternative overflatebehandlinger?
I tillegg til den svært holdbare varmforsinkede overflatebehandlingen kan alle komponenter pulverlakkeres i alle RAL farger.
Kan rør av forskjellige størrelser benyttes i samme rørkonstruksjon?
Ja, det finnes en rekke forskjellige klemmer hvor åpningene har forskjellig diameter slik at man kan bygge med overgang fra en rørdimensjon til en annen.
Hvilke strukturelle designspesifikasjoner må det tas hensyn til ved bruk av Kee Klamp komponenter?
Uavhengige laboratorier har testet Kee Klamp konstruksjonsklemmer i forhold til lastkapasitet og vibrasjonsmotstand. Ut fra resultatene er det utviklet en rekke anbefalinger som må følges når man bygger med Kee Klamp komponenter. Disse kan finnes i seksjon “Dokumenter”.
Hvilken kvalitetssertifisering finnes for Kee Klamp?
Produsenten, Kee Safety Ltd er sertifisert etter ISO 9001. Kjernesortimentet av Kee Klamp klemmer har TUV sertifisering.
Hvilken type rør kan benyttes sammen med Kee Klamp komponenter?
Kee Klamp er designet for å brukes sammen med stålrør BS EN 10255 (ISO 65), fra 13.5 mm til 60.3 mm utvendig diameter.

sparkekant

 

 

 

 

10 Enkel T

10 Enkel T

A10 Hengslet enkel T

A10 Hengslet enkel T

12 45° Enkel T

12 45° Enkel T

A12 Hengslet 45° enkel T

A12 Hengslet 45° enkel T

14 Utvendig skjøt

14 Utvendig skjøt

15 90° Albue

15 90° Albue

16 T for ettermontasje

16 T for ettermontasje

17 Gjennomgående kryss for ettermontasje

17 Gjennomgående kryss for ettermontasje

18 Innvendig skjøt

18 Innvendig skjøt

19 Justerbart hjørnekryss

19 Justerbart hjørnekryss

20 Albue med sideuttak

20 Albue med sideuttak

21 Albue 90° med gjennomgående uttak

21 Albue 90° med gjennomgående uttak

A21/A26 Hengslet hjørnekryss/ Hengslet gjennomgående kryss

A21/A26 Hengslet hjørnekryss/ Hengslet gjennomgående kryss

25 Lang T for skjøting

25 Lang T for skjøting

26 Gjennomgående kryss

26 Gjennomgående kryss

29 30° til 60° Justerbar T

29 30° til 60° Justerbar T

30 30° til 45° Justerbart gjennomgående kryss

30 30° til 45° Justerbart gjennomgående kryss

31 Pallflens

31 Pallflens

35 3-veis hjørnekryss

35 3-veis hjørnekryss

A35 Hengslet 3-veis hjørnekryss

A35 Hengslet 3-veis hjørnekryss

40 4-veis hjørnekryss

40 4-veis hjørnekryss

A40 Hengslet 4-veis hjørnekryss

A40 Hengslet 4-veis hjørnekryss

45 Kryss for gjennomgående rør

45 Kryss for gjennomgående rør

A45 Hengslet gjennomgående kryss

A45 Hengslet gjennomgående kryss

46 T med kryss

46 T med kryss

C50 Hengslet T

C50 Hengslet T

F50 Øreklemme (hunn)

F50 Øreklemme (hunn)

M50 Øreklemme (hann)

M50 Øreklemme (hann)

MH50 Horisontal øreklemme (hann)

MH50 Horisontal øreklemme (hann)

P50 Sideplassert øreklemme (hann)

P50 Sideplassert øreklemme (hann)

C51 Hengslet gjennomgående kryss

C51 Hengslet gjennomgående kryss

M51 Dobbel øreklemme (hann)

M51 Dobbel øreklemme (hann)

MH51 Horisontal dobbel øreklemme (hann)

MH51 Horisontal dobbel øreklemme (hann)

C52 Gjennomgående hengslet albue

C52 Gjennomgående hengslet albue

M52 Hjørne øreklemme (hann)

M52 Hjørne øreklemme (hann)

BC53 Svivel albue

BC53 Svivel albue

M53 Øreklemme med vinkel (hann)

M53 Øreklemme med vinkel (hann)

55 Justerbar albue 125° til 178°

55 Justerbar albue 125° til 178°

56 Justerbar albue 40° til 70°

56 Justerbar albue 40° til 70°

P57 Enkel øreklemme med slissehull

P57 Enkel øreklemme med slissehull

P57E Lang enkel øreklemme

P57E Lang enkel øreklemme

C58 Hengslet flens

C58 Hengslet flens

M58 Grunnplate med øre

M58 Grunnplate med øre

59 Flens med tapp

59 Flens med tapp

60 Stor flens, rund

60 Stor flens, rund

61 Liten flens, rund

61 Liten flens, rund

62 Flens for rekkverk

62 Flens for rekkverk

63 Justerbar flens 45° til 60°

63 Justerbar flens 45° til 60°

64 Vertikal flens for sidemontert rekkverk

64 Vertikal flens for sidemontert rekkverk

65 Horisontal flens for sidemontert rekkverk

65 Horisontal flens for sidemontert rekkverk

66 Sokkel for innstøpning

66 Sokkel for innstøpning

67 Justerbar flens 3° til 11°

67 Justerbar flens 3° til 11°

68 Veggflens

68 Veggflens

69 Rekkverkflens med feste for sparkekant

69 Rekkverkflens med feste for sparkekant

70 Veggfeste

70 Veggfeste

71 Regnbeskyttelse

71 Regnbeskyttelse

72 Feste for trappetrinn

72 Feste for trappetrinn

75 Krage

75 Krage

76 Krage med krok

76 Krage med krok

77 Plast endeplugg

77 Plast endeplugg

78 Hengsel med hull

78 Hengsel med hull

79 Plateklips

79 Plateklips

81 Enkel festeklips

81 Enkel festeklips

82 Dobbel festeklips

82 Dobbel festeklips

83 Hengsel med pinne

83 Hengsel med pinne

84 Endeplugg stål

84 Endeplugg stål

86 Justerbar T, +/- 11°

86 Justerbar T, +/- 11°

87 Justerbar albue, +/- 11°

87 Justerbar albue, +/- 11°

88 Justerbar T for skjøting, +/- 11°

88 Justerbar T for skjøting, +/- 11°

89 Gjennomgående justerbart kryss

89 Gjennomgående justerbart kryss

90 Justerbar T for skjøting, +/- 7°

90 Justerbar T for skjøting, +/- 7°

91 Gjennomgående justerbart kryss, +/- 7°

91 Gjennomgående justerbart kryss, +/- 7°

92 Justerbar albue, +/- 7°

92 Justerbar albue, +/- 7°

93 Justerbar T, +/- 7°

93 Justerbar T, +/- 7°

95 Innvendig plugg

95 Innvendig plugg

97 Settskruer

97 Settskruer

97ATD Sikring av settskrue

97ATD Sikring av settskrue

98 Skrallenøkkel

98 Skrallenøkkel

99 Sekskantnøkkel

99 Sekskantnøkkel

100 Plastplugg for settskruer

100 Plastplugg for settskruer

105 Plateklips

105 Plateklips

114 Svivel T

114 Svivel T

115 Flens for sidemontert rekkverk

115 Flens for sidemontert rekkverk

118 Dekkflens

118 Dekkflens

121 Albue med gjennomgående uttak

121 Albue med gjennomgående uttak

145 – Kryss med skjøt for gjennomgående rør

145 – Kryss med skjøt for gjennomgående rør

327 Justerbar T for skjøting, 11°–30°

327 Justerbar T for skjøting, 11°–30°

328 Gjennomgående justerbart kryss, 11°–30°

328 Gjennomgående justerbart kryss, 11°–30°

350 Klemme for takskjegg

350 Klemme for takskjegg

351 Klemme for møne

351 Klemme for møne

363 Justerbar flens, 11°–30°

363 Justerbar flens, 11°–30°

330x Varmforsinket Rør til Kee Klamp

330x Varmforsinket Rør til Kee Klamp