Type L45 – Kryss for gjennomgående rør

Type L45 brukes når man vil bygge et 90° kryss med to gjennomgående rør. De ligger ikke i samme plan. Ofte brukt på rekkverk hvor man ønsker kontinuerlige mellomrør. Rør kan ikke skjøtes i denne klemmen. Klemmen brukes også ofte i hyller og reoler.

 

Varenummer Beskrivelse Vekt A D E
L45-6 Kryss for gjennomgående rør, 33.7 mm 0.12 kg 6 44 mm 40 mm
L45-7 Kryss for gjennomgående rør, 42.4 mm 0.31 kg 7 54 mm 50 mm
L45-8 Kryss for gjennomgående rør, 48.3 mm 0.35 kg 8 61 mm 56 mm