Kee Klamp Installasjoner

Psyttalia renseanlegg i Hellas

KEE KLAMP konstruksjonsklemmer ble valgt som hovedsystem da rekkverk og områdesikring skulle installeres ved Psyttalia vannrenseanlegg i Hellas. Dette anlegget er bygget på øya Psyttalia, og det meste av avløpsvannet fra Athen, ca 1 million m³, renses her.

Anlegget består for en stor del av åpne tanker med forskjellig utforming for de enkelte trinnene av renseprosessen. Det er montert ca 22.000 meter KEE KLAMP rekkverk på dette anlegget for å ta vare på de ansattes sikkerhet under daglig drift og vedlikehold.

En utfordring var de mange forskjellige utformingene av tankene, og de mange retningsendringer i forskjellige vinkler som følger av disse. Ved å bruke KEE KLAMP kunne dette tilpasses på stedet på grunn av systemets store fleksibilitet og fordi det ikke kreves noe prefabrikasjon av seksjonene. Dette gjorde også at rekkverksystemene kunne installeres dobbelt så raskt som opprinnelig antatt med et minimum av uforutsette problemer.