Kee Klamp Installasjoner

Rekkverksystemer for det britiske Miljødirektoratet

KEE KLAMP konstruksjonsklemmer ble benyttet for å bygge sikkerhetsrekkverk ved elven Themsen i Oxfordshire på oppdrag fra det britiske Miljødirektoratet.

KEE KLAMP rekkverk ble montert på sluser og demninger for å ta vare på sikkerheten til alle som ferdes på de mange populære gangstiene langs elven. Rekkverkene ble som bildene over viser montert med fyllinger for å ytterligere øke sikkerheten.

Med den gode korrosjonsbeskyttelsen hele systemet har er dette den ideelle metoden å benytte for utendørs installasjoner i fuktig og korrosivt miljø.