Kee Klamp Installasjoner

Sikkerhetsrekkverk i lagerbygg

KEE KLAMP rekkverk og sikkerhetsbarrierer benyttes ofte i lagerbygg for å separere gående fra områder som kan være en sikkerhetsrisiko eller hvor det ønskes en kontroll på ferdselen.

Rekkverkene gir mulighet for styre bevegelsene til de gående innenfor definerte gangveier og områder. De er ideelle til å sikre områder rundt maskiner og installasjoner som kan medføre en sikkerhetsrisiko, og til å holde fotgjengere og trucker adskilt.

Rekkverk i lager benyttes til å:

  • separere daglig trafikk fra områder hvor dette er uønsket
  • beskytte personell og utstyr mot skader forårsaket av trucker eller andre kjøretøy
  • beskytte elektriske installasjoner og tavler
  • separere områder med farlig gods
  • øke sikkerheten på gangbaner og mezzaniner
  • skille forskjellige seksjoner i lageret

Ved å bruke KEE KLAMP konstruksjonsklemmer kan rekkverk og områdesikring bygges raskt og økonomisk, og det er også en stor fordel at installasjonene enkelt kan demonteres eller modifiseres for å møte endrede krav. I forbindelse med for eksempel stiger og trapper er det ideelt å benytte KEE GATE selvlukkende porter.