Installering av Kee Klamp på Asker Skole: En tryggere og mer tilpasset løsning

Kunden ønsket å forbedre det eksisterende glassrekkverket ved å legge til stålrekkverk uten å fjerne det allerede installerte glassrekkverket.

Seltor fikk i oppdrag å gjøre trappeoppgangen på en internasjonal skole i Asker tryggere. Kunden ønsket å forbedre det eksisterende glassrekkverket ved å legge til stålrekkverk uten å fjerne det allerede installerte glassrekkverket. For å oppnå dette, ble Kee Klamp valgt som løsningen som skulle gjøre rekkverket tryggere og enklere å bruke.

I tillegg til økt sikkerhet, ønsket kunden også at det nye rekkverket skulle være i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer. Derfor ble Kee Access valgt for å sikre at rekkverket oppfylte de nødvendige kravene til tilgjengelighet og universell utforming.

For å realisere prosjektet tok Seltor kontakt med Unisystemer. Tom og en erfaren installatør gjennomførte en grundig undersøkelse av prosjektet sammen med entreprenøren. Basert på disse undersøkelsene og kravene fra kunden, utarbeidet Tom detaljerte tegninger for installasjonen.

Før selve installasjonen ble påbegynt, gjorde installatøren et testoppsett ved å bruke en liten del av rekkverket. Målet var å se om det var mulig å montere Kee Klamp uten å fjerne det eksisterende glassrekkverket. Denne prøveinstallasjonen var vellykket, og dermed kunne bestillingen legges inn og installasjonen startet.

Ved å bruke Kee Klamp kunne Seltor og installatøren tilpasse rekkverket til de spesifikke behovene ved å modifisere det i henhold til det eksisterende glasset. Kee Klamp er kjent for sin enkelhet når det gjelder både installasjon og modifisering av rekkverk. Dette gjorde det mulig for teamet å oppnå ønsket resultat på en effektiv og nøyaktig måte.

Etter at Kee Klamp-rekkverket var ferdig installert, var kunden svært fornøyd med resultatet. De oppnådde et tryggere rekkverk som tilfredsstilte alle kravene til tilgjengelighet og universell utforming, samtidig som det eksisterende glassrekkverket forble intakt.

Med bruk av Kee Klamp viste Seltor og Unisystemer sitt kompetente samarbeid og evne til å finne skreddersydde løsninger for å møte kundens behov. Den vellykkede installasjonen på Asker Skole demonstrerer Kee Klamps fleksibilitet og pålitelighet som en ideell løsning for å oppgradere og tilpasse rekkverk i ulike miljøer.

Del prosjekt:

Kontakt vårt team