Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate selvlukkende sikkerhetsporter – den ultimate løsningen for å opprettholde sikkerhet og tilgangskontroll i industrielle miljøer. 

Kee Gate sikkerhetsporter gir økt trygghet

Kee Gate er en serie selvlukkende sikkerhetsporter til bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk eller en bygning skal sikres. Dette omfatter blant annet tilgangspunkter for trapp eller stige, sikring av områder rundt maskiner etc. hvor det allikevel er ønskelig med lett adkomst for service eller reparasjon eller som markering av område med begrenset tilgang.

Våre selvlukkende porter er fjærbelastet slik at de automatisk lukkes etter passering. Dette eliminerer muligheten for at porten ved en forglemmelse blir stående oppe. Portene kan enkelt ettermonteres i eksisterende installasjoner. Portene oppfyller kravene i NS-EN 14122-3 20166 Maskinsikkerhet.

Portenes bredde kan tilpasses enhver åpning inntil 1 meter for enkel port og 1,8 meter for dobbel port. Dette gjøres ved å kappe bøylen til ønsket bredde.

Både enkel og dobbel port leveres som standard i varmforsinket eller gul pulverlakkert utførelse.

Testing og sertifisering

Kee Gate selvlukkende sikkerhetsporter har gjennomgått omfattende tester hos uavhengige laboratorier for å sikre at produktet er sikkert i bruk og følger kravene i relevante standarder. Produktene er CE merket etter EN1090, og fyller kravene til arbeid i høyde spesifisert i EU direktiv EN14122-3 og testkravene i EN13374.

Portene har gjennomgått saltspraytesting i henhold til ASTM B117-11-55 «Nøytral løsning over 200 timer» for å sikre at de har tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse. Sikkerhetsportene er også Livssyklustestet i henhold til BS6375-2:2009 Kap. 6.5 – Åpning og lukking av port 90°, 50.000 ganger. Alle testrapporter oversendes på forespørsel.

Egenskaper og fordeler ved KEE GATE selvlukkende porter

Våre produkter

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team