Unisystemer har nytt telefonnummer, 66 900 700

For å få bedre kommunikasjon har Unisystemer innført Mobilt Bedriftsnett, og med dette fått nytt telefonnummer: 66 900 700.

Bruk dette nummeret for å være sikker på å få svar og for å kunne bli satt over til riktig medarbeider.

Del prosjekt:

Kontakt vårt team