Hvordan vurderer du risikoen for fall fra taket på arbeidsplassen?

Det er avgjørende å identifisere risikoområdene der takarbeidere utsettes for størst fare. Dette garanterer at de mest utsatte områdene på taket blir utstyrt med fallsikringssystemer og sikkerhetsløsninger i samsvar med strenge internasjonale standarder.

Hold dine ansatte trygge

Vi vurderer risiko basert på 2 faktorer:

  1. Alvorlighetsgrad av skaden: Når vi vurderer fallforebygging, antar vi alltid at en fallrelatert skade kan ha livstruende konsekvenser.

  2. Sannsynlighet: Den mest pålitelige indikatoren for ulykkens sannsynlighet er å evaluere hvor ofte man blir utsatt for farene på taket.

Vår spesialitet er å avdekke fareområder på arbeidsplassen

Nedenfor beskriver vi vår grunnleggende tilnærming for fallsikring. For en grundig gjennomgang av taket ditt, vil en av våre eksperter fra Unisystemer vurdere det, ettersom hvert sted er unikt, og ditt spesifikke tak kan kreve skreddersydde løsninger.

Tilgangspunkter og sikkerhetsporter

Tilgangspunkter utgjør den mest brukte risikoen på ethvert tak. Arbeidere står overfor denne faren flere ganger – hver gang de går inn og ut på taket for å utføre oppgaver. Derfor er det avgjørende å sikre alle stiger og luker med selvstengende porter og rekkverk som er godkjent for sikkerhet.

Sikring av overlysvinduer

Åpninger i taket blir ofte oversett, til tross for at de utgjør kritiske sikkerhetsutfordringer. Takvinduer og taklys betraktes som takets svake punkter, og det er avgjørende å ta alle takåpninger på alvor når det gjelder risikovurdering. Arbeidere kan få en falsk følelse av trygghet når de beveger seg innover på taket, da det er lett å trå feil og falle gjennom en ubeskyttet takvindusåpning.

Ubeskyttede kanter

Sikring av kanten på taket er vanligvis førsteprioriteten når det gjelder beskyttelse av taket . Avstanden til takkanten er en avgjørende faktor for å vurdere risikoen for ulykker. De fleste forskrifter krever at på bygninger hvor arbeid utføres innenfor en 2-meters radius fra en åpen takkant, må alle arbeidere være beskyttet mot fall ved bruk av rekkverk eller andre godkjente sikkerhetssystemer.

Hindringer på taket

Det er viktig å ha innsikt i arbeidernes bevegelsesmønster på taket for å kunne utføre en grundig vurdering av fallsikring. Hindringer på taket kan tvinge arbeiderne til å klatre på en usikker måte over dem, eller bevege seg rundt dem, noe som ofte fører til farlige situasjoner der arbeiderne kommer for nær takkanten og risikerer å skli eller falle.

Enkel installasjon

Ingen sveising påkrevd. Dette eliminerer behovet for arbeidstillatelser for varmt arbeid. Det eneste som trengs for å feste konstruksjonsklemmene til røret, er en unbrakonøkkel.

Solid løsning

Barrieresystemene varer i årtier og tåler tøffe miljøforhold. Komponentene er varmforsinket og overholder standardene BS EN ISO 1461 og TUV.

Kostnadseffektivt

Rask og enkel konstruksjon av bakkebaserte sikringsbarriereløsninger reduserer installasjonskostnadene

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team