Kee Walk mini tilkomstplattformer

Standard tilkomstplattformer for sikker tilgang

Plattformer for sikker tilgang for vedlikeholdsarbeid på anleggsutstyr på taket

Unisystemer er eksperter på å levere sikker tilgang til anleggsutstyr som er plassert på taket for regelmessig vedlikehold.

Uansett hvor mye tid man bruker på å planlegge takutformingen, er det ikke alltid til å unngå at rør, kabler, ledninger og kabelbrett skaper hindringer.

Mini tilkomstplattformene finnes i mange ulike størrelser og utforminger. De er ideelle for å gi sikker tilgang over lave hindringer på tak og bakkenivå, inkludert kabelbrett, rør og ledninger.

Disse standardløsningene finnes som frittstående eller faste løsninger, i tre lengder og med to høydeklaringer.

De frittstående løsningene er designet for installasjoner som ikke skal forankres i underlaget, mens den faste versjonen festes med Kee Klamp fotplater av varmforsinket stål.

Hele serien med mini tilkomstlattformer er grundig testet i henhold til kravene i EN516 Klasse 1-C

Tilkomstplattformer for sikker tilgang

Unisystemer er ledende leverandører av Kee Walk Mini tilkomstplattformer. Disse plattformene gir sikker tilgang opp og over hindringer på tak og i ulike andre miljøer, som i lagre, forretningsbygg og på fabrikker. Disse standard mini tilkomstplattformene for sikker tilgang danner en bro over små hindringer og snublefarer som rør, kabler og kabelbrett og kan brukes på mange typer tak og på bakkenivå.

Våre mini tilkomstplattformer oppfyller kravene i EN516 Klasse 1-C og er egnet for kabelbrett og lave rør osv.

Når Kee Walk tilkomstplattformen er installert, gir den sikker tilgang og tydelig avgrensning av tillatte gangveier.

Kee Walk mini tilkomstplattform

Ferdigmonterte seksjoner – enkel installasjon

For hindringer med en høyde fra 200 mm til 400 mm

Designet i henhold til kravene i EN516 Klasse 1-C

Kee Walk mini tilkomstplattformer skal ikke forankres i taket. Mini tilkomstplattformer for hindringer med en høyde fra 200 mm til 400 mm.

Enkel installasjon

Ingen sveising påkrevd. Dette eliminerer behovet for arbeidstillatelser for varmt arbeid. Det eneste som trengs for å feste konstruksjonsklemmene til røret, er en unbrakonøkkel.

Solid løsning

Barrieresystemene varer i årtier og tåler tøffe miljøforhold. Komponentene er varmforsinket og overholder standardene BS EN ISO 1461 og TUV.

Kostnadseffektivt

Rask og enkel konstruksjon av bakkebaserte sikringsbarriereløsninger reduserer installasjonskostnadene

Noen eksempler på Kee Klamp sikringsbarrierer

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team