Installering av Kee Access på Asker Skole: En tryggere og mer tilpasset løsning

Kunden ønsket å forbedre det eksisterende glassrekkverket ved å legge til stålrekkverk uten å fjerne det allerede installerte glassrekkverket.

Vi fikk i oppdrag å gjøre trappeoppgangen på en internasjonal skole i Asker tryggere. Kunden ønsket å forbedre det eksisterende glassrekkverket ved å legge til stålrekkverk uten å fjerne det allerede installerte glassrekkverket. For å oppnå dette, ble Kee Access valgt som løsningen som skulle gjøre rekkverket tryggere og enklere å bruke.

I tillegg til økt sikkerhet, ønsket kunden også at det nye rekkverket skulle være i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer. Derfor ble Kee Access valgt for å sikre at rekkverket oppfylte de nødvendige kravene til tilgjengelighet og universell utforming.

Daglig leder, Tom og en erfaren installatør gjennomførte en grundig undersøkelse av prosjektet sammen med entreprenøren. Basert på disse undersøkelsene og kravene fra kunden, utarbeidet vi detaljerte tegninger for installasjonen.

Før selve installasjonen ble påbegynt, gjorde installatøren et testoppsett ved å bruke en liten del av rekkverket. Målet var å se om det var mulig å montere Kee Access uten å fjerne det eksisterende glassrekkverket. Denne prøveinstallasjonen var vellykket, og dermed kunne installasjonen starte.

Ved å bruke Kee Access kunne entreprenøren og installatøren tilpasse rekkverket til de spesifikke behovene ved å modifisere det i henhold til det eksisterende glassrekkverket. Kee Access er kjent for sin enkelhet når det gjelder både installasjon og modifisering av rekkverk. Dette gjorde det mulig for teamet å oppnå ønsket resultat på en effektiv og nøyaktig måte.

Etter at Kee Access-rekkverket var ferdig installert, var kunden svært fornøyd med resultatet. De oppnådde et tryggere rekkverk som tilfredsstilte alle kravene til tilgjengelighet og universell utforming, samtidig som det eksisterende glassrekkverket forble intakt.

Med bruk av Kee Access viste entreprenøren og Unisystemer sitt kompetente samarbeid og evne til å finne skreddersydde løsninger for å møte kundens behov. Den vellykkede installasjonen på Asker Skole demonstrerer Kee Access’ fleksibilitet og pålitelighet som en ideell løsning for å oppgradere og tilpasse rekkverk i ulike miljøer.

Del prosjekt:

Kontakt vårt team