Kee Klamp rekkverk på gjenvinningsstasjoner

Unisystemer har nå levert og montert til sammen 430 meter Kee Klamp rekkverk på de fem anleggene til HRA.

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) var bekymret for sikkerheten for publikum på sine fem gjenvinningsstasjoner, og ønsket å sette opp rekkverk for å sikre containerne. HMS sjef Tom Finnerud kontaktet Unisystemer og sammen fant vi en løsning som oppfylte kravene til sikkerhet, fleksibilitet og økonomi. Med varierende høyder på rekkverkene og forskjellige hindringer som måtte passeres var det viktig å kunne tilpasse løsningene på stedet.

Unisystemer har nå levert og montert til sammen 430 meter Kee Klamp rekkverk på de fem anleggene til HRA. Vi takker HMS sjef Tom Finnerud for et godt og konstruktivt samarbeide om disse prosjektene.

Hvis du skal bygge et rekkverk er bruk av Kee Klamp konstruksjonsklemmer den enkleste og mest fleksible løsningen. Kontakt Unisystemer for løsningsforslag og tilbud!

Del prosjekt:

Kontakt vårt team