Sørg for at bygningen din er tilgjengelig for alle

I tråd med likestillingslovgivningen i Norge, pålegges alle offentlige bygninger og virksomheter å gjøre “rimelige tilretteleggelser” for å fjerne fysiske hindringer og sikre lik tilgang til sine lokaler for personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert mobilitet.

Forebyggende tilrettelegging

Disse tilretteleggingene, enten det gjelder endringer i bygningsutforming eller bruk av tilgjengelighetshjelpemidler, bør være “forutseende”, noe som innebærer at de må være på plass før behovet oppstår, for å imøtekomme behovene til bevegelseshemmede. Bedriftseiere kan ikke vente til mangelen på tilretteleggelser blir påpekt før de tar nødvendige skritt.

Lov om funksjonshemmede i bygninger

Regelverket som sikrer lik tilgang, er likestillingsloven fra 2010, som erstattet Disability Discrimination Act (DDA). Selv om likestillingsloven har erstattet den tidligere loven, refereres fortsatt systemer som er utformet for å sikre lik tilgang som “DDA-kompatible”.

Tross denne lovgivningen har forskning fra veldedighetsorganisasjonen Disability Charity Purple vist at fire av fem funksjonshemmede kunder mener at bedrifter “kan gjøre mer for å være tilgjengelige”, og at bedrifter potensielt kan tape millioner av pund hvert år ved å ikke være tilgjengelige for de 13 millioner menneskene i Storbritannia med funksjonshemninger.

En av de enkleste måtene for bedrifter å bli mer tilgjengelige for alle, er å installere DDA-kompatible ramper og DDA-rekkverk. Disse er utviklet for å redusere risiko og hindre frustrasjon i ikke-kompatible og utilgjengelige bygninger.

DDA-kompatible ramper

Å konstruere og installere en trygg, kompatibel rampe for bevegelseshemmede er mer omfattende enn å bare plassere et stykke tre eller metall foran en dørstokk. For å oppfylle forskriftene må ramper være nøye utformet, testet og bygget for å sikre brukernes sikkerhet og for å ta hensyn til andre som bruker bygningen.

Når du anskaffer en rampe, har du vanligvis to alternativer:

Permanente ramper, vanligvis bygd av materialer som betong eller lignende.

Modulære/bærbare ramper som kan brukes midlertidig eller permanent.

Permanente eller semi-permanente tilgangssystemer for funksjonshemmede må oppfylle kravene i byggeforskriftens dokument del M, BS8300 og det nasjonale planverket. Det er færre begrensninger for bærbare ramper, men også disse må designes og testes grundig før de tas i bruk.

Enkel installasjon

Ingen sveising påkrevd. Dette eliminerer behovet for arbeidstillatelser for varmt arbeid. Det eneste som trengs for å feste konstruksjonsklemmene til røret, er en unbrakonøkkel.

Solid løsning

Barrieresystemene varer i årtier og tåler tøffe miljøforhold. Komponentene er varmforsinket og overholder standardene BS EN ISO 1461 og TUV.

Kostnadseffektivt

Rask og enkel konstruksjon av bakkebaserte sikringsbarriereløsninger reduserer installasjonskostnadene

Ser du etter en annen sikkerhetsløsning?

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Kee Line vaiersystem

For prosjekter som krever fallbeskyttelse,
skiller Kee Line® Horisontal Lifeline-systemet
seg ut som en pålitelig løsning. Designet
sikrer et sikkert arbeidsmiljø for personell på
ulike taktyper.

Sikringsbarrierer og
rekkverkssystemer

Kee Klamp bakkebaserte rekkverk krever
ingen sveising på stedet, noe som gjør at de
kan konstrueres raskt og enkelt i praktisk talt
hvilken som helst konfigurasjon.

Rekkverk for bevegelseshemmede

Våre rekkverk og barriereløsninger beskytter
mennesker mot farer og blir hovedsakelig
konstruert av varmforsinkede Kee Klamp
konstruksjonsklemmer og rør.

Mobile personforankringssystemer

Et mobilt personforankringssystem for å
hindre fall, designet for å brukes med
personlig verneutstyr (PPE).

Fallsikring for solcellebransjen

Fallsikring for solcellebransjen
har aldri vært viktigere. Med
økende antall installerte solcelleanlegg blir
behovet for å beskytte arbeidere mot
potensielle fallulykker stadig mer
nødvendig, både ved montering
og vedlikehold av solceller. 

KeeGuard rekkverksystemer

KeeGuard er et frittstående rekkverk for
sikring av arbeider på flate tak. Et modulært
frittstående rekkverksystem som ikke skal
forankres i taket.

Sikring av overlysvinduer

Kee Cover er et fallsikringssystem for
takvinduer. Systemet ivaretar sikkerheten
til personell som arbeider nær skjøre
overlysvinduer når de utfører
vedlikeholdsarbeid eller inspeksjoner
på industrielle tak.

Tilkomstplattformer

Skreddersydde tilkomstplattformer som gir
sikker tilgang opp og over hindringer på tak
og i ulike andre miljøer, som i lagre,
forretningsbygg og på fabrikker. 

Sikkerhetsporter for industri

Kee Gate er en serie selvlukkende porter til
bruk over alt hvor en åpning i et rekkverk
eller en bygning skal sikres.

Gangveisystemer for taket

Kee Walk er et sklisikkert, flatt
gangveisystem for tak, designet
for vedlikeholdspersonell og andre med
tilgang til taket. Det er en ideell løsning for
sikker tilgang ved arbeid på tak, siden det
hever gangflaten og beskytter taket mot
skader fra gangtrafikk.

Kontakt vårt team