Unisystemer starter opp igjen!

Unisystemer AS har gjenopptatt driften som forhandler for Kee Klamp i juli 2016! Dette gjøres i samarbeide med Tyco, som fremdeles vil importere og lagerføre produktene. Distribusjonsstrategien i Norge er endret, slik at Unisystemer nå vil ha ansvaret for å betjene de fleste sluttbrukere samt forhandlere innenfor visse bransjer.

Unisystemer ledes av Lars Eliassen, som kommer fra stillingen som Administrerende Direktør for Tyco med ansvar for aktivitetene i de Nordiske og Baltiske land. Han var tidligere også Daglig Leder for Unisystemer AS siden 1989, og solgte driften i firmaet til Tyco i 2000.

Med denne endringen vil vi kunne tilby kundene en tettere oppfølging fra et firma som spesialiserer seg på disse produktene. Vi har lang erfaring og høy kompetanse, og legger vekt på å finne den optimale løsningen som dekker kundenes behov.

I tillegg til Kee Klamp tilbyr vi også Kee Lite konstruksjonsklemmer i aluminium og Kee Gate selvlukkende porter.

Del prosjekt:

Kontakt vårt team